POMIARY

 • Jak mierzyć Okna:
    prosimy dokonać pomiarów:

   • A – wysokość mierzona od żabek do parapetu/podłogi
   • B – szerokość mierzona w świetle okna
   • C – szerokość karnisza
   • D – ewentualna szerokość ścianek wokół okna

  Stoły: ważna jest: szerokość i długość oraz ewentualnie: długość wkładek, jeżeli stół jest rozkładany. Przyjmuje się 20-25 cm zwisu z każdej strony stołu.